|

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

  • საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები სამრეწველო, სატრანსპორტო, კავშირგაბმულობის კომუნიკაციების, სამოქალაქო, სასოფლო, ინდივიდუალური მშენებლობების პროექტების დასამუშავებლად;
  • სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;
  • სამრეწველო და სამეურნეო ობიექტების წყალმომარაგება;
  • სახელმწიფო სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების (გზები, ნავთობ-გაზ-წყალსადენები და სხვა) დასაბუთებისათვის საჭირო საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები;
  • სასარგებლო წიაღისეული საბადოების დაძიება და მარაგების გამოთვლა;
  • ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები; 
  • გრუნტების კომპლექსური ლაბორატორიული კვლევები.

 

სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /