|

ინფორმაცია ტექნიკური აღჭურვილობის შესახებ

მანქანები, მექანიზმები, მოწყობილობები, ტექნიკურ საშუალებები 

1. ოფისის შენობა, გეოლოგიური ბაზა

 2. კომპლექსური საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური ლაბორატორია

 3. ორგტექნიკა: კომპიუტერები, სკანერი, პრინტერები, ქსეროქსები

 4. ბურღვასთან დაკავშირებული დაზგები და მოწყობილობები

 5. თვითმავალი საბურღი დანადგარები:                

 • საბურღი დანადგარი- УРБ-2А2
 • საბურღი დანადგარი - УРБ-2А2
 • საბურღი დანადგარი - УГБ-1ВСГ
 • საბურღი დანადგარი- УГБ-1ВСГ
 • საბურღი დანადგარი–31512-01
 • საბურღი დაზგა- 1БА-15Н
 • საბურღი დაზგა - Ditch witch 
 • ავტომანქანა-გაზ-53
 • ავტომანქანა - გაზ-53-12
 • ავტომანქანა-გაზ-66
 • ავტომანქანა - გაზ-66-02
 • ავტომანქანა - გაზ 2121
 • ავტომანქანა - უაზ 31512
 • ავტომანქანა - ზილ 131
 • ავტომანქანა - მაზ 5334
 • მისაბმელი ეტლი - КМЗ 8136
 • ფორდ ტრანზიტი 100 TD
 • ავტომანქანა - BMW X5
 • წყლის ცისტერნა გაზ-53
 • ამწე-კრანი"ივანოვეცი"
 • ბეტონმრევი
 • საკი
 • ესკავატორ-ბულდოზერი (ბელარუსი)
 • პლასტმასის შესადუღებელი უთო
 • ელექტრო შესადუღებელი აპარატი

6. ტოპოგეოდეზიური ხელსაწყოები:

         GPS ელექტრო ტახეომეტრი 3 წამიანი ტრიბლ M3

7. დანადგარები გრუნტების ლაბორატორიული შესწავლისათვის სტაციონალურ პირობებში

  საქართველოს სტანდარტები:

 • კომპრესიის ხელსაწყო;
 • ჭრის ხელსაწყო;
 • წინასწარი შემკვრივების ხელსაწყო;
 • გაჯირჯვების ხელსაწყო;
 • დასველების ხელსაწყო;
 • საშრობი კარადები, თერმომეტრები, ექსიკატორები, ჭიქები (ალუმინს და მინის), შპადელები, დანები, საწონი, სანაყები, ფილტრის ქაღალდი, ბალანსირების კონუსი, წამზომი, ძაბრი,  ცილინდრები;
 • გრუნტების არეომეტრი;
 • ქვიშების ბუნებრივი ფერდოს კუთხის განსაზღვრის ხელსაწყო;

       BS-ის სტანდარტები:

 • CBR ხელსაწყო;
 • სამღერძა კუმშვის ხელსაწყო;
 • დენადობის განსაზღვრის ხელსაწყო;
 • ოპტიმალური ტენიანობის და მაქსიმალური სიმკვრივის განსაზღვრა (პროქტორის ტესტი);
 • ელექტრომაგნიტური შეიქერი საცრებისათვის მმმ; 75 მმმ; 150მმმ; 212 მმმ; 300 მმმ; 425 მმმ; 600 მმმ; 1.8 მმ; 2 მმ; 3.35 მმ; 5 მმ; 6.3 მმ; 10 მმ; 14 მმ; 20 მმ; 28 მმ; 37.5 მმ; 50 მმ; 63 მმ; 75 მმ.

      მოწყობილობები გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლისათვის საველე პირობებში:

 • ქვიშით ჩანაცვლების მეთოდით ტესტირების სრული კომპლექტი;
 • სიმკვრივის ველზე განსაზღვრის ხელსაწყო (ბუშტისმეთოდით);
 • მიკრომეტრიული ვერტიკალური პენეტრომეტრი;
 • პენეტრაციის ხელსაწყო (სპტ);

 

 

 

შენიშვნა: ჩამოთვლილი მატერიალური და ტექნიკური საშუალებები არის შ.პ.ს. ‘’საინჟგეოს’’ საკუთრება

სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /