|

ნუგზარ გოგუა  შპს “საინჟგეო”-ს დირექტორი

განათლება

1975-1980 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, გეოლოგიური ფაკულტეტი ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო-გეოლოგიის სპეციალობით.

1986-1987 წწ. მარქსიზმ-ლენინიზმის უნივერსიტეტი, პოლიტეკონომიის ფაკულტეტი.

 2005-2007 წწ. თბილისის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი, იურიდიული áƒ¤áƒáƒ™áƒ£áƒšáƒ¢áƒ”ტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

პროფესიული გამოცდილება

 1980-1982 "საქგეოლოგია". ქ. თბილისის სპეც. ჰიდროგეოლოგიური დ ასაინჟინრო-გეოლოგიური პარტიის უფროსი ტექნიკ-გეოლოგი.

 1982-1983  "საქგეოლოგია". ქ. თბილისის სპეც. ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური პარტიის გეოლოგი.

 1983-1987 "საქგეოლოგია". ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური ექსპედიციის შავი ზღვის საინჟინრო-გეოლოგიური პარტიის უბნის უფროსი.

 1987-1992 "საქგეოლოგია". შავი ზღვის საინჟინრო-გეოლოგიური პარტიის უფროსი.

 1992-1995 "გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი". შავი ზღვის ლითომონიტორინგული კვლევების ცენტრის უფროსი.

 1995-1999 "გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი". ს.ს. ბუნების სტიქიური პროცესებისა და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ცენტრ "სტიქიას" მთავარი ინჟინერი.

1999 წლიდან დღემდე "გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი". საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ცენტრის შპს "საინჟგეო"-ს დირექტორი. იგი არის ევროპის მეცნიერ-გეოლოგთა და ინჟინერ-გეოლოგთა ასოციაციის წევრი.

პროფესიული მოღვაწეობა

1980 წლიდან დღემდე მიღებული აქვს მონაწილეობა შ.პ.ს „საინჟგეოს“ მიერ  áƒ’ანხორციელებულ ყველა პროექტში.

სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /