|
  განხორციელებული პროექტები • სხვადასხვა მასშტაბიანი (1:10000, 1:200000) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები საქართველოს...
30.11.2011
პროექტები (ჩატარებული ძირითადი სამუშაოები) • სხვადასხვა მასშტაბიანი (1:10000, 1:200000) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები საქართველოს ტერიტორიაზე; •...
30.11.2011
სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /