|

კომპანიის შექმნის მოკლე ისტორია

 "საინჟგეო" შექმნილია საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და მის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმას წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.  áƒ˜áƒ£áƒ áƒ˜áƒ“იული სახელწოდება – შ.პ.ს. "საინჟგეო". მას გააჩნია სამუშაოთა წარმოების სახელმწიფო ლიცენზიები გეოლოგიურ-საძიებო და სამშენებლო-საპროექტო საქმიანობაზე (სლც 1890 და 3260), დაფუძნებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებით 1999 წლის 5 აპრილს, უზრუნველყოფილია საოფისე ფართით და თანამედროვე სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობით და მათი განთავსების ბაზით. სამუშაოებს ასრულებს საქართველოს და ამერიკულ-ბრიტანული სტანდარტებით, გააჩნია სატიტულო და ლოგოს საავტორო უფლება, არის ევროპის მეცნიერ-გეოლოგთა და ინჟინერ-გეოლოგთა ასოციაციის წევრი.

1999 წლიდან დღემდე "საინჟგეო" წარმატებით ახორციელებს გეოლოგიურ, საინჟინრო-გეოლოგიურ და ჰიდროგეოლოგიურ კვლევებს და თანამშრომლობს როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო ფირმებთან.

სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /