|

კომპანიის მიზნები მდგომარეობს შემდეგში:

 áƒ›áƒ˜áƒ–ანი  I

 áƒ¡áƒáƒ˜áƒœáƒŸáƒ˜áƒœáƒ áƒ-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური სერვისების სტიმულირება და მომსახურების  ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება;

მიზანი II  

კომპანიის მიზანს წარმოადგენს არსებული სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა და მისი გაუმჯობესება იმისათვის, რომ  ხელი შეეწყოს პერსონალის კეთილდღეობასა და ბიზნესის წინსვლას.

მიზანი III

არსებული საქმიანი სამუშაო გარემოს და საკუთარი ბიზნეს შესაძლებლობების ანალიზი.

მიზანი IV

 áƒ›áƒáƒ áƒ—ვისა და ორგანიზაციის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია. 

მიზანი V

ფიქრი სიახლის ძიებაში 

მიზანი VI

სამუშაო, ხარისხი და ოპტიმალური ფასები;

მიზანი VII

ვიყოთ პირველები.

სრულად ნახვა
საქართველო. 0186, თბილისი.
ჯიქიას ქ.#8ა.
ტელ: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /
8a Jikia street, 0186,
Tbilisi, Georgia;
Tel: +(995 32) 2 31 93 55 / 2 31 74 83 /